Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja

mediaMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 (stav 3., tačka 1.) od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 121.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Republike Srbije; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 7.500.000,00  dinara.
Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministarstva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

WeMedia-300x257MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Republike Srbije, pripadnika nacionalnih manjina; očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije i podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina.

II  PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00  dinara.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je do 03.3.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

old bookMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1.    zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
2.    zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
3.    zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
4.    zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
5.    zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
6.    zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
7.    bibliotečko-informaciona delatnost.

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 03. 03. 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

savremeno stvMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:  
1.    muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
2.    scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
3.    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
4.    književnosti – manifestacije i nagrade;
5.    izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
6.    izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
7.    kinematografije i audio – vizuelnog stvaralaštva (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:
•    kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
•    kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
•    kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
•    izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
•    naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2015. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je do 3. marta 2015. godine.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu

AKADEMIJA1MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. ( videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike

Konkurs za navedenu oblast otvoren je do 31.3.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:
– na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti

Book translationMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2015. godini

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezikeč

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik i ruski jezik, s obzirom da će Republika Srbija učestvovati na sajmovima knjiga u Pekingu i Moskvi.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs je otvoren od  02.02.2015. do 31.03.2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13.00 do 16.30 časova:
– na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs –projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;

Detaljnije

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

eu puzzleFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

• Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.
• Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.
• Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.
• Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.
• Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Kontakt
Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor

Javni interes u medijima

Public-Information-MicFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Javni interes u medijima

Cilj programa

• Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.
• Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.
• Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Kontakt
Dragan Kremer, koordinator programa
E-mail: dkremer@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

extremismFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Cilj programa

• Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.
• Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.
• Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Kontakt
Radmila Maslovarić, koordinatorka programa
E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link

Inkluzivno obrazovanje

inclusive educationFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inkluzivno obrazovanje

Ciljevi programa

• Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.
• Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.
• Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).
• Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.
• Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Kontakt
Tatjana Stojić, koordinatorka programa
E-mail: tstojic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link