Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

talented studentsFOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2015. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije sa zadovoljstvom saopštava da je  raspisan Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2015. godine.

Konkurs će trajati do 15. aprila 2016. godine, a priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2015. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Ovogodišnji konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola objavljen je u dnevnom listu „Politika“ kao i na internet stranici Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja i na fejsbuk stranici Fonda.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu Ministarstva prosvete i nauke možete preuzeti OVDE.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

Information technology in tag cloud

Information technology in tag cloud

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Dodela kreditnih sredstava vrši se u skladu sa Uredbom o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.
Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl., veb portali, kablovske telekomunikacije, bežične telekomunikacije, satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacione delatnosti.

Visina kredita iznosi od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, a od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara za pravna lica. Rok otplate do četiri godine, sa grejs periodom do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine);

Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 07.05.2016. godine.

Detaljnije

13 Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE

13 Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za tekuću 2016. godinu

Konkursi su otvoreni od 07. marta do 31. marta 2016. godine

Konkurs – crkve

Konkurs – programi i projekti – osnovno – srednje

Konkurs – oprema – osnovne – srednje

Konkurs – etničke zajednice

Konkurs – obrazovanje odraslih

Konkurs – učenički standard – programi i projekti

Konkurs – učenički standard

Konkurs – dekada Roma

Konkurs – prevoz – srednje

Konkurs – upotreba jezika i pisma

Konkurs – nacionalni saveti

Konkurs – u oblasti jačanja jezičkih kompetencija

Konkurs – međunacionalna tolerancija

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

environment protection educationOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladnih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2016. godinu

Rok: 18.03.2016.

Detaljnije

4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju

3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursu 1 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

Pravo učešća na konkursima 2, 3 i 4 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način dostavljanja programa ili projekta:
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 19. marta 2016. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženj

Safe schoolMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016 godini

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije, upisane u Registar APR-a.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2016. godine.

Detaljnije

Finansiranje i sufinansiranje projekata nevladnih organizacija i neprofitnih institucija

Girl holding light bulb

Girl holding light bulb

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladnih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područiju Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

POKRAsolarna pumpa navodnjavanjeJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Rok za podnošenje prijave je 24. mart 2016.godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

toplotna pumpaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

solar panel - hot water6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije