Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini 1.    Predmet oglašavanja Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom […]

Nastavi

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

SKGO Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Opštinske usluge za decu” koje će se održati od 24. do 26. septembra 2014. godine u Briselu. Cilj studijskog putovanja je upoznavanje […]

Nastavi

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima KORISNICI PODSTICAJA Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju: 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2. preduzetnik i, 3. pravno lice. […]

Nastavi