Arhiva ‘Konkursi’

Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

OPPORTUNITY BANKA

Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

Opportunity Banka, drugi put za redom, raspisuje konkurs izbor najbolje preduzetnice godine u nameri da ženama u preduzetništvu pruži  javnu podršku, da ih motiviše ka samozapošljavanju i da im pruži pomod u razvoju sopstvenog biznisa kao i da promoviše uspešne modele ženskog preduzetništva.

Pravo učešća na konkursu imaju državljanke Republike Srbije sa stalnim boravkom u Republici Srbiji koje ulaze u jednu od ovih kategorija:
•    žene koje imaju malo ili srednje preduzede registrovano na svoje ime i  aktivno učestvuju u poslovnim aktivnostima
•    žene samostalne preduzetnice
•    žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Preduzeće ili gazdinstvo u ime koga konkurišu mora da posluje najmanje godinu dana.

Način prijavljivanja na konkurs:
Molba za učešće na konkursu podnosi se u vidu motivacionog pisma, koje treba da sadrži:
•    kratku poslovnu biografiju žene, podnosioca molbe
•    kratki istorijat poslovanja preduzeda ili poljoprivrednog gazdinstva
•    činjenice koje potvrđuju uspešnost, osobenost, inventivnost i društvenu odgovornost opis aktuelnih poslovnih aktivnosti
•    plan ulaganja sredstava od nagrade

Uz molbu se prilažu slededi dokumenti:
•    Kopija lične karte žene, podnosioca molbe
•    Jedna fotografija u radnom okruženju, žene podnosioca molbe
•    Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o registraciji gazdinstva
•    Finansijski izveštaj za 2010. godinu koji svedoči o uspešnosti poslovanja

Vrednovanje postignutih rezultata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    uspešnost poslovanja koja se potvrđuje finansijskim dokumentima
•    inovativnost, odnosno primena savremenih poslovnih ili poljoprivrednih rešenja društvena odgovornost prilikom poslovanja, zapošljavanja i
•    organizacije rada inventivnost u planiranju proširenja poslovnih aktivnosti
•    plan investiranja sredstava od nagrade

Prijavljivanje na Konkurs vrši se slanjem molbe u pisanom obliku na e-mail adresu konkurs@obs.rs sa naznakom “Za konkurs-Žena za 5“ ili poštom na adresu Opportunity banka a.d. Novi Sad (za Marketing odeljenje), Bulevar Oslobođenja 2a, 21 000 Novi Sad

Konkurs je otvoren od 23. juna do 5. Avgusta, 2011. godine.

Zvanično proglašenje pobednice konkursa bide javno objavljeno 5. Septembra, 2011. godine.

Učesnice u konkursu treba da budu spremne da prihvate I organizuju posetu ocenjivačkog tima Opportunity banke sa ciljem potvrđivanja informacija datih u Molbi za učešde u Konkursu i pruže sve potrebne podatke ocenjivačima I žiriju za dodeljivanje nagrade, osim onih koji se smatraju strogo poverljivima.
Nagrada je robnog karaktera i dodeljuje se u vrednosti od  500.000,00 dinara, za namensko investiranje u razvoj i unapređenje poslovanja koje je opisano u molbi.

Link

Podrška udruženjima preduzetnika

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Podrška udruženjima preduzetnika

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je raspisala javni poziv za  podršku udruženjima preduzetnika za 2011. godinu, kojim se pruža bespovratna finansijska podrška za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja preduzetnika i njihovih članova.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11 miliona 300 hiljada dinara.

Javni poziv će trajati od 27. juna do 25. jula, finansiraće se aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja  Javnog poziva, dok je krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata 30. novembar 2011. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se lično najbližoj regionalnoj agenciji odnosno centru.

Link

Putovanje u Nemačku 2011

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Putovanje u Nemačku 2011

Studenti

Pozivamo društveno aktivne studente/studentkinje osnovnih i master studija fakulteta univerziteta u Srbiji do 25 godina starosti da se prijave na konkurs.

Konkurs 2011
Formular za konkursanje

Informacije možete dobiti na e-mail:
partneri@dobrodosliunemacku.org
Najčešće postavljena pitanja možete pogledati ovde.

Link

ANSWERS TO QUESTIONS OF POTENTIAL TENDERERS

FOR THE PROCUREMENT OF Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the EU-funded HU-SRB IPA CBC project Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river.

Download link:

document.doc

document.pdf

Subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza, maline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredbao uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine za period najviše do šest meseci, za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa za poljoprivredne proizvode koji su uskladišteni u periodu od 1. jula 2011. godine do 31. maja 2012. godine, i to u mesečnom iznosu od:

1)    1200 dinara po toni za roland kategoriju zamrznute maline;
2)    1000 dinara po toni za griz kategoriju zamrznute maline;
3)    1000 dinara po toni za blok kategoriju zamrznute maline;
4)    800 dinara po toni za polublok kategoriju zamrznute maline;
5)    120 dinara  po toni za A-1 klasu  pšenice;
6)    100  dinara po toni za A-2 klasu  pšenice;
7)    80 dinara po toni za A-3 klasu  pšenice;
8)    100 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ostvaruju se za ukupnu površinu do 20 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos maline do 20 tona po hektaru prijavljene površine.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ostvaruju se za ukupnu površinu do 100 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos pšenice do šest tona po hektaru prijavljene površine, a prinos kukuruza do osam tona po hektaru prijavljene površine.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa izdata na osnovu ugovora o skladištenju.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava iz člana 1. ove uredbe utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Preuzimanje Uredbe

Link

Konkurs “Dobrota”

DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE i BCIF

Konkurs “Dobrota”

Otvoren novi konkurs programa „Dobrota” Državne lutrije Srbije
Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, objavljuje četvrti konkurs „Dobrota“, kojim želi da podstakne udruženja građana u Srbiji da prijave svoje projekte koji će biti usmereni na unapređenje međugeneracijske saradnje, druženje i međusobnu podršku starih i mladih u lokalnim zajednicama širom Srbije. Kroz podršku projektima udruženja građana usmerenim na kulturno i društveno oživljavanje lokalnih zajednica putem razmene iskustava, veština i zanata, DLS želi da podstakne međugeneracijsku saradnju, solidarnosti i volonterski duh, koji su deo kulture i tradicije u Srbiji.

Formulare za prijavu projekata možete naći na veb sajtu Državne lutrije Srbije ili preuzeti ovde:
Konkurs za projekte.pdf
Prijavni formular.doc

Konkurs administrira Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), koji od 1999. godine sprovodi različite programe donacija. Do danas je BCIF podržao preko 700 projekata u iznosu od preko 3 miliona evra.

Sledeći svoje strateško opredeljenje i posvećenost razvoju društva, te posebno pomoć ranjivim grupama, Državna lutrija Srbije sprovodi program donacija „Dobrota“. U okviru ovog programa, putem različitih konkursa, finansiraju se raznovrsni projekti koji su u skladu sa strateškim ciljevima DLS-a. U okviru  programa „Dobrota“ do sada je dodeljeno 13 donacija u 12 lokalnih zajednica sa sredstvima od 6.314.306 dinara putem 3 javna konkursa.

Konkurs je otvoren do 22. avgusta 2011. godine.

BCIF

Državna lutrija Srbije

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara. Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (”Službeni list APV”, broj 7/11).

Link

Preuzimanje dokumenata

Sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, br. 23/2010 i 8/2011-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3.     Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8.      Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.      Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti sledeće dokumente, koje će se koristiti u postupku ocenjivanja i izbora najpogodnijih projekata:

•         Rešenje izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, koje potvrdjuje nepostojanje uslova naseljenog mesta za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, po Članu 240. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sl.gl. Republike Srbije br. 41/09

NAPOMENA: Posebno zahtevati da Rešenje sadrži razloge/faktore po kojima se potvrdjuje da nepostoji gore navedeni uslov.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

•         Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici.

NAPOMENA: Potrebno je dostaviti podatke o ukupnom broju teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na raskrsnici za 2005,2006,2007,2008,2009 i 2010. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na:

•         telefon: 021 487 43 24;
•         putem faksa: 021 557 084 ili
•         e-mail:endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Prilozi:

Izjava

Kriterijumi

Podaci o opštini

Prijava na konkurs

 

Link

Finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata u oblasti socijalne politike u 2011. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2011. godinu i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2011. godini sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte u oblasti socijalne politike u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 44.600.000,00 dinara.
Dodela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za oblast socijalne politike i demografije (“Službeni list APV“, broj 7/11). Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.

PREDMET KONKURSA

1. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati, programe i projekte kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u
Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (“Službeni list APV“, broj 17/02 i 18/09-izmena naziva akta), u ukupnom iznosu od 29.600.000,00 dinara od čega:ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 15.000.000,00 dinara i udruženjima građana u iznosu od 14.600.000,00 dinara za sledeće posebne oblike socijalne zaštite:
– unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije,
– omogućavanje koordinacije rada različitih resursa u integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva,
– kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite
– realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:
– porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima,
– nasilje u porodici,
– deca i mladi u sukobu sa zakonom,
– deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju,
– zlostavljana i zanemarivana deca,
– psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli, i
– usluge i pomoć starim licima.
– razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad,
– otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim potrebama, kako bi se olakšla situacija u porodicama u kojima žive, i
– organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

2. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju će sufinansirati, odnosno finansirati programe i projekte kojim se realizuju mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara koje su usmerene na podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika putem unapređenja uslova života i bezbednosti korisnika poboljšanjem stanja objekata, nabavke opreme i prevoznih sredstava u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini broj:55-31/2011 od 8. juna 2011. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojim se realizuju posebni oblici socijalne zaštite
u skladu sa članom 2. stav 1. tačke 2. do 8. Pokrajinske uredbe o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini iz tačke 1. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite čije sedište je na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata kojima se realizuju mere i aktivnosti u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini iz tačke 2. ovog konkursa imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog
sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,
socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 49 (tel. 487-4392).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o
poreskom identifikacionom broju i zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108
Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:“Za konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.
Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i
demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom, ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom listu APV“, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava u oblasti socijalne politike sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za
zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.
O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno,pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova da li sadržaj prijave odgovara predmetu javnog
konkursa i vrši procenu prijave prema sledećim kriterijumima:
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
– postojanja povezanosti ciljeva i aktivnosti,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti iz prijave na javni konkurs,
– procena ekonomičnosti budžeta,
– usklađenosti predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
– procene održivosti,
– procene doprinosa unapređenju položaja i zaštite ciljne grupe,
– procene efekata realizacije podnetih prijava na javni konkurs na kvalitet socijalne zaštite stanovništva i doprinosa daljem razvoju
sistema socijalne zaštite.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link

Program zapošljavanja mladih

NSZ I OPŠTINA KANJIŽA

Program zapošljavanja mladih

Konkurs za dodelu subvencija za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno  ili neodređeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža,

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA:

  • Refundaciju zarade za pripravnika u mesečnom iznosu od:

I    22.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim
obrazovanjem, u trajanju od 12 meseci.
II   20.000 dinara, za neto-zaradu pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim
obrazovanjem u trajanju od 9 meseci
III  18.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju od 6 meseci

  • refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • i troškove poreza iz zarade pripravnika

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1)    Poslodavci koji  pripadaju privatnom sektoru
2)    Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
3)    Poslodavci koji nisu u blokadi;
4)    Poslodavci koji imaju kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica

PODNOŠENjE DOKUMENTACIJE

1)   Zahtev za dodelu subvencije na propisanom obrascu
2)   Dokument o registraciji (ukoliko poslodavac nije registrovan u APR) ;
3)    Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca);
4)    Odluku o imenovanju mentora

OBAVEZE POSLODAVCA

1)     Nakon  dostavljanja Odluke o dodeli subvencije da zasnuje sa  pripravnikom radni odnos na određeno ili neodređeno vreme;
2)    Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci;
3)    Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
4)    Poslodavci  koji su sa pripravnikom zasnovali radni odnos na određeno vreme,nemaju obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrže pripravnike u stalnom radnom odnosu.

USLOVI ZA NEZAPOSLENA LICA

1)    Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;
2)    Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju,bez obzira na godine živote nezaposlenog lica;

Ukoliko ima potrebu poslodavac može zatražiti pomoć od NSZ prilikom izbora kandidata za pripravnike koje će angažovati.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

1)     Odlučivanje će se vršiti po podnetom zahtevu poslodavca u filijali Kikinda, a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje/ Komisije.
2)     O međusobnim pravima i obavezama  zaključiće se ugovor, između korisnika sredstava, Opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon uplate sredstava od strane Opštine.

OSTALE INFORMACIJE

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev Filijali Kikinda  prema mestu rada pripravnika, od momenta objavljivanja konkursa na sajtu NSZ-a (www.nsz.gov.rs),i trajaće do utroška predviđenih sredstava.

Link