Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Konkurs traje od 10.11.2012 do 26.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje k onkurs  za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.
Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 30.11.2012. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen (pečat i potpis odgovornog lica) i u elektronskoj formi na CD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Potrebna dokumenta

Link

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu

Konkurs traje:
09.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
4.    daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Tekst konkursa, prijavu i ukoliko je potrebno Izjavu člana RPG preuzmite OVDE

Otvoren poziv za nastup na Fuorisalone Milano nedelja dizajna 2013.

SIEPA

Otvoren poziv za nastup na Fuorisalone Milano nedelja dizajna 2013.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) objavila je konkurs za izradu idejnih rešenja industrijskog dizajna (jedinica za skladištenje, kutija, sanduk, futrola, kredenac, komoda, komoda sa fiokama, polica, polica za knjige,sanduk za spavaću sobu, vitrina) u cilju međunarodne promocije srpske dizajn scene. Odabrani radovi će imati priliku da se predstave u okviru srpskog nacionalnog štanda na „Fuorisalone Milan Design Week“ (Zona Tortona), manifestaciji koja se održava u okviru internacionalnog sajma nameštaja u Milanu, od 9 – 14. aprila 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica i privredna društva sa teritorije Republike Srbije, a konkurs je otvoren do 10. decembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona na 011/ 3398 774, 011/ 3398 550 ili elektronskim putem na natasa.vujovic@siepa.gov.rs.
Nacionalni štand će biti smešten u najprestižnijem delu Fuorisalone – Zoni Tortoni.

Prijave za konkurs možete poslati poštom na adresu: Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd ili predati lično na istu adresu. Nakon završetka konkursa, žiri će doneti odluku o najboljim radovima, a kriterijumi kojima će se voditi su inovativnost, umetnički utisak, funkcionalnost, tehnička izvodljivost, i ekološki aspekt proizvoda.

Konkurs traje do 10. decembra 2012. godine.

Kontakt osoba:
Nataša Vujović
E-mail: natasa.vujovic@siepa.gov.rs
Tel.: 011/ 3398 774 i 3398 550

Propozicije konkursa

Koncept izložbe Creative Space Serbia

Link

” Bartenders were armed with garden shears

A scarf may be useful as the evenings can get chilly Something waterproof, like a light rain jacket or a wind breaker is also advised. One pair of closed comfortable walking shoes, one pair of casual wear shoes. Perhaps also something warm and comfortable to wear at night on your feet.

Cheap Jerseys from china Sosnoski https://www.cheapjerseys1.com/ Cheap Jerseys china, a retired Anne Arundel County firefighter, participates in numerous charitable events with her husband Michael, a co owner of Goska’s Liquors and president of the county’s Professional Firefighters Burn Foundation. It was Michael who spotted a story about the ride last April and asked Debbie if she’d be up to the challenge. She answered in the affirmative. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys Newton came under fire last week for his celebratory dance moves, but it’s fair to say the majority of Panthers fans will be happy to let him keep celebrating so long as Carolina keeps winning. The Auburn product threw for 246 yards and a career high five touchdowns, improving his team’s record to 10 0. Those passing stats were identical to Tampa Bay Bucs QB Jameis Winston, but Newton edged the rookie in fantasy scoring thanks to 16 rushing yards.. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Follow Bernie pumping left fist as it stops by the big boned boy from Waterloo, Bill Goldsworthy, who was a bruising goal scorer who enjoyed pounding bodies as much as igniting the goal light. On a team of superstars in the Falls, he carved out his own niche. His gaping smile minus a couple of chiclets, premature balding scalp, combined with a love of the nightlife aged him by a decade.. Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys china Pour abus de dtenus. Pour avoir bafou la Convention de Genve sur les droits des prisonniers. A chaque fois, l’affaire a t rejet pour immunit du Secrtaire la Dfense.. Clark, 22, was a senior with a triple major in biology, English and psychology. The native of Columbia County, Ga., was known by the nickname “Stack.” Clark was one of the first two victims killed at the Virginia Tech campus on Monday. He was a student resident adviser at the West Ambler Johnston dormitory, where he was gunned down. Cheap Jerseys china

cheap jerseys A Cleveland bar, Bier Markt, offered free brew to patrons who brought in LeBron jerseys the night following his “Decision.” Bartenders were armed with garden shears. “Enjoy that beer while we shred that jersey in front of you,” bar owner Sam McNulty, who says he was drunk when he came up with the idea, remembers telling customers. One hundred two jerseys met their demise. cheap jerseys

cheap nfl jerseys A Green Bay native and football and basketball star at Green Bay West High School. Born April 2, 1910, in Green Bay. Died Oct. February 25, on Trump University: “I’ve won most of the lawsuits.” Not true, as The Washington Post has noted.38. February 25 debate: Lying about his support for national health care. Cruz says, “Donald, true or false, you’ve said the government should pay for everyone’s health care.” Trump: “That’s false.” Cruz: “But you’ve never stood on this debate stage and says it works great in Canada and Scotland and we should do it here?” Trump’s response? “No, I did not. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Humans have only a limited cognitive capacity (Miller, 1956); we can only think about a certain number of things at a time. The less thought that goes into our day to day lives, the better. As a result of this, we have adapted the way in which we use this finite capacity. wholesale nfl jerseys from china

wholesale nfl jerseys CLARK RAY WANTS AMBER ALERT FOR JUVENILE ABSCONDERS: Via a press release: “Clark Ray, candidate for DC Council, At Large, today called on Council to ensure the Department of Youth Rehabilitation Services (DYRS) releases the names of juvenile offenders who have escaped custody. ‘DYRS must release the names of escapees so that communities affected by violence can work with police to ensure they are recaptured,’ said, Ray, a former Reserve Police Officer. ‘We need an Amber Alert for offenders, to keep our neighborhoods safe.’ Ray’s proposal would not require the release of arrest records or other sensitive information.. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china Wearing a waist cinching device for a workout isn’t a good idea either, says Glor, especially if it restricts your mobility or your ability to take full, deep breaths. “It can really affect your ability to work hard,” she says. “Plus, I would worry about back acne from the tight apparatus and extra sweat.” wholesale jerseys from china.

Refundacija sredstava iz Programa podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

SIEPA

Refundacija sredstava iz Programa podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju sredstava odobrenih kroz Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede je 15.12.2012. godine.

Zahtev za refundacije se može podneti odmah po realizaciji aktivnosti, za svaku aktivnost pojedinačno ili za sve aktivnosti zajedno. Odobrena sredstva se isplaćuju po pravu prvenstva podnošenja zahteva.

Kontakt
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA
Adresa: Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 / 3398 550, Fax: 011 / 3398 814
E-mail: office@siepa.gov.rs
http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home

Peti konkurs iz programa “Mesečina”

FONDACIJA “MESEČINA”

Jesenji konkursni rok 2012. godina

Organizovanje slobodnog vremena ranjive dece osnovnoškolskog uzrasta krajem nedelje, petkom i/ili subotom u večernjim i ranim noćnim satima putem osnivanja klubova za osnovnoškolce i putem podsticanja aktivizma dece u prostorijama partnerske osnovne škole/škola.

Oblast podrške
Prednost će imati oni projekti koji sklopom sportskih, kulturno-rekreativnih i obrazovnih aktivnosti promovišu zdrav stil života sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, vršnjačkog nasilja kao i netolerantnosti bilo koje vrste.

Trajanje projekta
Sredstva konkursa se dodeljuju projektima za 12 meseci. Početak projekta ne može biti ranije od kranjeg roka za apliciranje i dodatnih 45 dana za odluku i administraciju.

Geografska oblast
Prijave se primaju iz Srbije.
Prijave se ne primaju sa teritorije grada Subotica.

Ko može da konkuriše
Lokalne neprofitne organizacije registrovane u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rokovi
Predlozi projekata primaju se do 30. novembra 2012. godine. Odluku o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fondacije „Mesečina” u roku od 30 dana.
Sve organizacije/grupe koje su se prijavile biće elektronskim putem obaveštene o rezultatima, bez obzira da li im je donacija odobrena ili ne.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Minimalni iznos je 150.000,00 dinara a maksimalni 300.000,00 dinara.
Dodeljena sredstva su nepovratna.

Ograničenja
Ne dodeljuju se sredstva direktno obrazovnim ustanovama.
Prijave se ne primaju od sportskih klubova i drugih sportskih udruženja/organizacija, kao ni od udruženja/organizacija članica bilo kojeg saveza.
Ne fianasiraju se projekti koji su isključivo nastavci započetih aktivnosti.

Posebni zahtevi
1.    Potpisan protokol o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta najmanje sa jednom osnovnom školom iz lokalne zajednice. Protokol treba detaljno da opiše koje će svoje kapacitete i resurse škola kao parntner uključiti u relalizaciju projekta i u kojim terminima , a naročito:
a.    Vrsta, broj i površina prostorija
b.    Volonteri iz redova kolektiva škole
c.    Broj dana u nedelji i termini
d.    Obezbeđenje uslova za bavljenje stonim tenisom u školi – obavezna sportska disciplina projekta

2.    Slobodan pristup programskim/projektnim aktivnostima bez ikakve diskriminacije medju članovima ciljne grupe (dece)

Konskursna dokumentacija
Vidi prijavni formular.

Način prijavljivanja
Prijavni formular i formular budžeta  može se naći na web sajtu Fondacije:  www.mesecina.erdsoft.eu

Kompletnu dokumentaciju (overenu) u štampanoj formi treba poslati poštom na adresu kancelarije Fondacije:
Fondacija „Mesečina”  Matije Korvina 9.   24000 Subotica                                                sa napomenom: ZA KONKURS

Prijavni formular i budžet projekta obavezno treba poslati i u elektronskoj formi na e-mail adresu Fondacije: mesecina.fond@gmail.com sa naslovom: KONKURS  + naziv i mesto organizacije, koja podnosi prijavu.

Kriterijumi izbora
– kvalitet projekta
– kvalitet saradnje sa osnovnom školom/školama regulisan protokolom
– stepen usklađenosti projekta sa ciljevima konkursa
– materijalni, organizacioni i ljudski kapaciteti aplikanta za realizaciju projekta
– postojanje i plan uključivanja drugig partnera u realizaciju projekta
– udeo volonterskog rada
Budžet
– Koristiti isključivo obrazac koji je priložen konkursu.
– Navesti precizno sve vrste direktnih troškova  projekta. To su stavke, koje ne biste imali u  svom budžetu da ne realizujete ovaj projekat.
– Deo budžeta odobravamo za nabavku sportske opreme (tehnicka oprema), prvenstveno za bavljenje stonim tenisom.

Podnošenje izveštaja
Način i vrsta izveštavanja o realizaciji programa/projekta biće navedeno u Ugovoru o donaciji.
Kancelarija
Matije Korvina 9.
24000 Subotica, Srbija
Tel/fax (0)24 553 106
e-mail: mesecina.fond@gmail.com
www.mesecina.erdsoft.eu

Komunikaciju vezano za konkurs (pitanja, odgovori) obavljamo isključivo pismenim putem  (elektronskom poštom).

Link

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu

Školske 2011/2012. godine program “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” naišao je na veliki odziv od strane vaspitno – obrazovnih ustanova sa teritorije AP Vojvodine i najveći broj prijavljenih ustanova uspešno je realizovao planirane aktivnosti, o čemu svedoče dostavljeni izveštaji.

Još jednom se zahvaljujemo dosadašnjim ustanovama na učešću u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” i upućujemo poziv za nastavak njegove realizacije, čime će se doprineti stalnom nastojanju da nam školsko okruženje bude što prijemčivije za učenike i sve zaposlene.

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini i opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se i poslodavcima koji su zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini broj 117-401-258/2012 od 22.02.2012. godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 117.000.000,00 dinara.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu.

Dodatak na subvenciju u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od 50 godina.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
– da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci;
– da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva i dr;
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
– privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 13/10, 100/11 i 91/12);
– podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 6 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
– zahtev sa biznis planom;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
– potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
– poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
– završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
– obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga, donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i podnosilac zahteva, u roku do 15 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava nakon donošenja odluke (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa i
– pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:
 
1. ZA PREDUZETNIKA:

– za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
– za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
– za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo, ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od tri godine – za poslodavce koji zapošljavaju preko 10 lica.

2. ZA PRAVNO LICE:

– za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
– za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo, ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od tri godine – za poslodavce koji zapošljavaju preko 10 lica.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakonom o izmenamai dopunama Zakona o platnom prometu („Službeni glsanik RS”, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS”, broj 56/2011), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
– nakon donošenja odluke o dodeli subvencije sa nezaposlenim licem zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
– redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
– obavesti organizacionu jedinicu Nacionalne službe za zapošljavanje o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapopšljavanje ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Poslodavci koji su Zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini broj 117-401-258/2012 od 22.02.2012. godine potrebno je da u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje izjavom potvrde svoje učešće i po ovom Javnom pozivu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv objavljen je u Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dnevnim listu „Dnevnik” i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Javni poziv je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” (9. novembar 2012.)

Link

Bespovratna sredstva za razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000,00 dinara (slovima: petmilionaosamsto dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom dlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu na poziciji 688, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819- dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti kojima se afirmišu poslovi koji se smatraju umetničkim i starim
zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti;
– unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj očuvanje umetničkih i starih zanata;
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili investiciona ulaganja kojima će se unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za unapređenje i razvoj procesa poslovanja i obučavanja kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:

1.   Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije  sa teritorije AP Vojvodine.

2.   Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može
biti veća od 300.000,00 (slovima: tristahiljada dinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 6 ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.   Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
–   fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati umetnički i stari
zanati, odnosno poslovi domaće radinosti
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:

Javni  konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

5.   Nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.   Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7.   Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje I ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 68.

Link