MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa CILJ KONKURSA Ciljevi konkursa su: stvaranje materijalno-tehničkih uslova za digitalizaciju bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digital Cinema projekcione opreme, što obuhvata: • izradu potrebne projektne dokumentacije za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu; • […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE – UPRAVA ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/23 U realizaciji poglavlja V. Uredbe, koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: […]

Nastavi