BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA – Poziv za podnošenje projektnih ideja: Menjaj na zeleno!

Konkursi

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Poziv za podnošenje projektnih ideja: Menjaj na zeleno!

U okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“, Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavljuje poziv za podnošenje projektnih ideja za Program podrške civilnom društvu i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena – Menjaj na zeleno!

Program je namenjen civilnom, građanskom društvu koji je pokretač promena i ključni akter demokratskog razvoja. Ovaj Program će podržati organizacije civilnog društva i medije da prepoznaju probleme koje se tiču životne sredine u svojim lokalnim zajednicama, da podstaknu društvene promene u svojim zajednicama i građane aktivno uključe u procese donošenja odluka. Program podržava civilno društvo i medije koji imaju snažno utemeljenje u lokalnim zajednicama i staraju se da njihovi interesi budu na zadovoljavajući način predstavljeni.

OSNOVNE INFORMACIJE
Podrška organizacijama civilnog društva i medijima u okviru ovog programa podrazumeva finansijsku podršku za realizaciju projekata u rasponu od 5.000,00 do 15.000,00 USD.
Podržavamo aktivnosti organizacija civilnog društva i medija koje doprinose razvoju i reformama iz sledećih oblasti zaštite životne sredine:
• Upravljanje otpadom;
• Kvalitet vazduha;
• Zaštita prirode;
• Zaštita i upravljanje vodama;
• Klimatske promene;
• Horizontalno zakonodavstvo (naročito se podstiču predlozi u vezi sa vladavinom prava u životnoj sredini).

Očekivani period realizacije projekata je između septembra 2023. i aprila 2024. godine.
Opširnije informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno! kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Smernicama za prijavljivanje, koje možete naći OVDE.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Podrška u okviru ovog Poziva namenjena je:
• Organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama
• Izdavačima medija koji su upisani u Registar medija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima

Organizacije civilnog društva i izdavači medija mogu predlagati projekte samostalno (kao nosioci projekta) ili u partnerstvu (bilo kao nosioci projekta ili kao partneri na projektu). Partnerstva nisu obavezna. Partnerstvo čine nosilac projekta i jedna ili više partnerskih organizacija ili medija.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave za učešće na Programu Menjaj na zeleno! vrše se isključivo elektronski putem onlajn formulara kome možete pristupiti OVDE. Predlozi projektnih ideja koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.
Sve projektne ideje se moraju podneti koristeći sledeće formulare:
• Prijavni formular za podnošenje projektne ideje
• Predlog budžeta projekta
• Izjava nosioca projekta
• Izjava partnerske organizacije (ukoliko se projekat planira u partnerstvu sa partnerskim organizacijama/medijima)

Dokumenta za prijavu možete preuzeti OVDE.

IMATE PITANJA?
Tim Beogradske otvorene škole pružiće sve dodatne informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno! na onlajn info sesiji 14. juna u 11h.
Da biste učestvovali na info sesiji, potrebno je da se prijavite putem OVOG LINKA.
Zainteresovani podnosioci mogu da dobiju dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom i uslovima za učešće u programu podrške Menjaj na zeleno! slanjem imejla na adresu zazivotnusredinu@bos.rs najkasnije do 30. juna 2023. godine, do kraja radnog dana.
U cilju obezbeđivanja ravnopravnog položaja svih organizacija civilnog društva i medija koji se prijavljuju za učešće, Beogradska otvorena škola ne može da daje mišljenje o ciljevima, očekivanim rezultatima i aktivnostima pojedinačnih predloženih projektnih ideja, kao i o drugim elementima predloga tokom trajanja otvorenog poziva.

DO KADA JE POZIV OTVOREN?
Rok za podnošenje projektnih ideja je 5.jula 2023. godine, do 15 časova.
Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

Detaljnije