EVROPSKA UNIJA – Grantovi za saradnju „Kultura pomaže”

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Grantovi za saradnju „Kultura pomaže”

Rok za prijavu na konkurs: 01.08.2023 do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu
od 25.000 do 40.000 €

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
• Kultura
• Izbeglice i tražioci azila, deca i porodica

Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora
Program grantova za saradnju nudi podršku kulturnim organizacijama koje stavljaju naglasak na rad sa ljudima, koji su zbog rata u Ukrajini bili prinuđeni da se presele u bezbednije regione Ukrajine ili zemlje Kreativne Evrope. Ideja projekta mora biti fokusirana na raseljena lica ili izbeglice, olakšavanje njihove integracije u nove kontekste kroz kulturu, te ponuditi aktivnosti koje odgovaraju procesuiranju ratnih trauma i podršci njihovom mentalnom zdravlju. Potrebno je uložiti dodatne napore da se porodice i deca uključe u aktivnosti projekta. Predložene aktivnosti mogu imati oblik radionica, procesa ko-kreacije, edukativnih projekata, art terapije ili slično. Poziv se odnosi na neprofitne organizacije ili registrovane kolektive, koji mogu da pruže dokaz o svom nekomercijalnom statusu, sa sedištem u Ukrajini i zemljama Kreativne Evrope. Najmanje jedan od kandidata mora aktivno da radi na integraciji raseljenih lica ili izbeglica iz Ukrajine u nove realnosti i zajednice kroz kulturu. Podnosioci prijava ne bi trebalo da primaju finansijska sredstva iz bilo koje druge šeme Kreativne Evrope za projekat(e) za koji se prijavljuju. Moguće je udružiti se za 2 ili 3 partnerske organizacije za pripremu saradnje. U slučaju 3 organizacije, 2 organizacije mogu biti registrovane u Ukrajini i 1 u drugoj zemlji KE, ili 1 u Ukrajini i 2 u različitim drugim zemljama KE. Maksimalni iznos granta je 25.000 € za saradnju dve organizacije, maksimalno 40.000 € za saradnju između tri organizacije. Očekuje se da će 50% ukupnih grantova biti isplaćeno u Ukrajini, 50% u zemljama Kreativne Evrope.

Detaljnije

Izvor