Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta Uslovi konkursa Podnosioci predloga mogu biti: •    pravna lica – zainteresovane organizacije iz javnog, civilnog i privatnog sektora (naučne, obrazovne, stručne, NVO…), koje imaju kvalifikovane saradnike sa iskustvom u sektoru socijalne zaštite i u sektoru obrazovanja […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za […]

Nastavi

Konkurs gradovima i opštinama – Sufinansiranje programa obrazovanja romske dece

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda školske 2014/15. godine Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.800.000,00 dinara (milionosamstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom […]

Nastavi