Sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. godini

Pravo učešća na konkusru imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač P Vojvodina.

Konkurs traje: do 21.05.2014. godine

Detalji konkursa