Konkurs za finansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. Na konkursu […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2015. godini Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezikeč Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike. Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela […]

Nastavi

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika Ciljevi programa • Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU. • Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i […]

Nastavi