Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

POKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 53.650.000,00  dinara; – za privatna preduzeća: 47.000.000,00 dinara i – za nevladine organizacije: 6.650.000,00 dinara. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  […]

Nastavi

Javni poziv privrednim subjektimaiz metalskog sektora za nastup na Sajmu ,,Forma Tool Celje“ u Celju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni poziv privrednim subjektima iz metalskog sektora sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na Sajmu ,,Forma Tool Celje“ u Celju (Republika Slovenija) od 21. do 24. aprila 2015. godine Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na sajmu u Celju predstaviti privredne subjekte […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje organizacije međunarodnih sportskih priredbi od interesa za AP Vojvodinu Konkurs je namenjen sportskim organizacijama koje organizuju sportske priredbe (sportske manifestacije i sportska takmičenja) od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove: 1.    da su upisane u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom, 2.    da […]

Nastavi