Otvoren poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Otvoren poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove, a realizuju se u 2015. godini: •    Program EU: Kreativna Evropa •    Program EU:  prekogranična saradnja (IPA) […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade CILJ KONKURSA Podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Strategije. UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa […]

Nastavi

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou CILJ KONKURSA Podsticanje aktivnosti mladih u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou kroz podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade i programa i projekata lokalnih kancelarija za mlade. UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo da konkurišu za dodelu sredstava […]

Nastavi