Dodela sredstava za unapređenje energetske efikasnosti

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, jp 1/16

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
•    Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
•    Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Novosti” 11. aprila 2016. godine
•    Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 16. maj 2016. godine do 15 sati.
•    Odluka o izboru biće objavljena u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
•    Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
•    Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php