Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: „Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto” Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja […]

Nastavi

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za opštinu Kanjiža u 2016. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Javni radovi od interesa za opštinu kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), naročito teže zapošljivih nezaposlenih lica i […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini

MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE Bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu Ministarstva poljoprivrede u 2016-oj godini Važna napomena: Pravilnik o podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji(„Službeni glasnik RS”, broj 105/14 od 03.10.2014. godine) je zamenjen sa dva nova pravilnika: 1.     Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu […]

Nastavi