Konkurs nevladinim organizacijama – Unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

Konkursi

energy-kidPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs zadodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne Pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje realizacije projekata planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, za 2016. godinu, Projekat 4005 Unapređenje saznanja dece i učenika o efikasnom korišćenju energije, konto 481-dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

II Ciljevi projekata

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

•    podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se kod dece i učenika osnažuje “energetska svest“ u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.);
•    podsticanje dece i učenika na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.);
•    edukacija dece i učenika da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (“efekat staklene bašte“, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..);
•    podrška programa koji podstiču decu i učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac  ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji;
•    podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o racionalnoj upotrebi energije.

III Uslovi konkursa:

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.350.000,00 dinara (slovima: dvamilionatristotinepedesethiljadadinara i 00/100);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,00 dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat mora biti realizovan do 31. decembra 2016. godine;
6.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
7.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
8.    Raspodela sredstava vršiće se do utroška sredstava, a najkasnije do 15.11.2016. godine
9.    Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.

Detaljnije