Inicijativa za inkluziju – Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata

NEMAČKO MINISTARSTVO ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ i SKGO Inicijativa za inkluziju – Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ u okviru projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju“, raspisuju konkurs za izbor osam lokalnih samouprava koji […]

Nastavi

Treći poziv za podnošenje predloga projekata – IPA Hu-Srb

INTERREG-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA–SRBIJA Treći poziv za podnošenje predloga projekata (otvoren)   Pregled Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10.38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga […]

Nastavi

Izgradnja i opremanje objekata

UPRAVA ZA AGARRNA PLAĆANJA Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, broj 29/2018) bliže se propisuju vrste podsticaja za […]

Nastavi