Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu hrane i pića “World Food Moscow” 2020, Moskva, Ruska Federacija

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE I RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu hrane i pića “World Food Moscow” 2020, Moskva, Ruska Federacija Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu hrane i pića “WORLD FOOD MOSCOW” koji će se održati u […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

FONDACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE „JASEN“ Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine Fondacija „Jasen“ (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2020 godini, finansira i sufinansira najmanje pet škola na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2019. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi