Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2020. godinu Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom i godišnjim programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za 2020. godinu – Podsticajni programi. CILJEVI KONKURSA: – promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike koji se odnosi na udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, saveze

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike koji se odnosi na udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, saveze Obaveštenje o raspisivanju konkursa je objavljeno u utorak 19.5.2020. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ . Uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa […]

Nastavi