Interreg IPA Romania-Serbia

EVROPSKA KOMISIJA Interreg IPA Romania-Serbia Prioriteti i specifični ciljevi P1 – Zaštita životnog okruženja i upravljanje rizicima SO1- Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja; SO2- Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj; SO3 Promovisanje energetske […]

Nastavi

Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation)

EVROPSKA KOMISIJA Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation) Cilj/namena konkursa/javnog poziva: podrška turističkim MSP kroz unapređenje veština, izgradnju kapaciteta i saradnju; negovanje saradnje između turističkih MSP i aktera u digitalnom eko-sistemu; obezbeđivanje mentorstva i podrške odabranim MSP; Negovanje umrežavanja na […]

Nastavi

Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja 1. OPŠTE INFORMACIJE Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za najmanje 10 jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje inovativnih […]

Nastavi