Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Međunarodni centar Ulof Palme Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu “The Ulof Palme International Center” Naziv programa Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu Cilj programa/projekta Građani učestvuju u procesu odlučivanja: Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju Oblast podrške Demokratizacija Geografska oblast Republika Srbija Ko može da […]

Nastavi

Fond za žene Ujedinjenih nacija

UNIFEM Fond za žene Ujedinjenih nacija Naziv programa Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi Cilj programa/projekta Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama Oblast podrške Osnažiti posvećenost, kapacitet i […]

Nastavi

Fond Mame Keš za žene

Mama Keš „Mama Cash“ Fond Mame Keš za žene Naziv programa Fond Mame Keš namenjen je ženama. Cilj programa/projekta Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava Oblast podrške Mama Keš pomaže finansijski grupe koje […]

Nastavi