Konkurs „Prva šansa“

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih Program zapošljavanja mladih „Prva šansa 2010” Program zapošljavanja mladih „PRVA ŠANSA” podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci. Učešćem u Programu poslodavac ostvaruje pravo: 1. da angažuje, radi […]

Nastavi

Konkurs za snimanje kratkometražnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za  snimanje  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno – igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini u produkciji Udruženja  građana RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 dinara. (Po ekonomskoj klasifikaciji korisnika […]

Nastavi

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini: (1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i (2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2010. godini Konkurs se raspisuje u cilju […]

Nastavi