Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini nabavku knjiga biblioteka u APV u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti). II OPŠTI USLOVI KONKURSA 1. Na  Konkursu mogu da […]

Nastavi

Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara […]

Nastavi

Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za  izbor projekata međuregionalne saradnje u 2011. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 – 4631 tekući trensferi ostalim […]

Nastavi