Start-up krediti preduzetnicima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Start-up krediti po programu Fonda za 2011. godinu – preduzetnici   Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010.godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za […]

Nastavi

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014, čije je sedište na […]

Nastavi

Konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing

BCIF Otvoren konkurs za udruženja građana za program Uspešni fandrejzing U okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji, Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom 2011. i 2012. godine sprovodi program Uspešni fandrejzing. Program za […]

Nastavi