Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLjA Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja. 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Bespovratna sredstva će se odobravati za: •    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimameđunarodnih standarda kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta); •    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera,  elektronska […]

Nastavi

Start up krediti prvanim licima

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Start-up krediti po programu Fonda za 2011. godinu – pravna lica   Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010.godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili […]

Nastavi