Besplatni kurs engleskog jezika članovima, volonterima i zaposlenima u kancelarijama za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs Britanskog saveta za besplatni kurs engleskog jezika članovima, volonterima i zaposlenima u kancelarijama za mlade Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani – Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. […]

Nastavi

Ekonomsko osnaživanje žena

UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na lokalnom nivou Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa International Management Group (IMG) uz finansijsku podršku Švedske objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva. Na ovaj konkurs se […]

Nastavi

Konkurs za mentore i asistente mentora

Mentor i asistent mentora za pružanje podrške odabranim organizacijama za pripremu projekta inkluzije Roma finansiranih iz fondova EU Za potrebe projekta „Pristup fondovima Evropske unije za Rome (Make the Most of EU Funds for Roma)“ koji sprovode Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji i Romski centar za razvoj demokratije uz podršku Instituta za otvoreno društvo […]

Nastavi