Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

SKGO Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama U sklopu realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, koji u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ […]

Nastavi

Sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs z Horse With Sore Back Muscles a sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000 dinara. Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori odobravaju se sredstva za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u susednim […]

Nastavi

Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2012. godini finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke […]

Nastavi