Sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2012. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na: […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2012. godini RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 15.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.100.000,00 dinara, 4631 –  […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2012. godini I. RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2012. godini projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom […]

Nastavi