Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj […]

Nastavi

Erste banka ponudila nove kredite za mlade

ERSTE BANKA Erste banka ponudila nove kredite za mlade Erste banka proširila je namenu dosadašnjeg kredita za školovanje i finansiranje potreba klijenata mlađe generacije objedinila u novi „Kredit za mlade“. Osim plaćanja školarine na višim školama i fakultetima, od sada je pomoću kredita za mlade moguće platiti i kurseve, seminare, radno-studijska putovanja i druge aktivnosti […]

Nastavi