Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici u 2012. godini broj 401-00-00044/2012-09 od 9.1.2012., objavljuje Konkurs čiji je cilj podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, […]

Nastavi

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za stipendiranje 50 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2012/2013. godinu Pravo da učestvuju na konkursu imaju: 1. Redovni učenici prvog razreda, romske nacionalnosti, koji su školske 2011/12. godine završili osnovnu školu i koji su školske 2012/2013. […]

Nastavi

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1) muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); 2) scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples); 3) vizuelnih […]

Nastavi