Konkurs – Sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara. Ekonomska klasifikacija 4632- kapitalni transferi ostalim […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih

NEZAVISNA OMLADISKA ORGANIZACIJA „ACTIVE“ Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih u Severnobanatskom okrugu U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih projekata „MLADI SU ZAKON“ u 2014. […]

Nastavi