Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama/organizacijama javnog sektora Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara) obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o […]

Nastavi

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni oglas za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju Nacionalne […]

Nastavi

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni oglas za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta (daljem tekstu: Javni oglas) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije […]

Nastavi