Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini 1. CILJ I PREDMET KONKURSA: Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na viši nivo. Predmet konkursa je […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini KARAKTER KONKURSA Konkurs se raspisuje na nivou Republike Srbije i prema svojoj vrsti predstavlja javni, neanonimni konkurs. Prema obliku konkurs je dvostepeni. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Projekti podržani konkursom biće prikazani, […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2022. godini: • Programi EU: o Kreativna Evropa – […]

Nastavi