Mali grantovi

VIŠEGRAD FUND Mali grantovi Iznos granta: Maximum 6,000 evra. Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije. Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih […]

Nastavi

Podrška projektima nevladinih organizacija

FONDACIJA ČARLS STJUART MOT Podrška projektima nevladinih organizacija Ko može da konkuriše: Nevladine organizacije. Cilj programa: Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u došenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou. […]

Nastavi

Evropske integracije

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Evropske integracije Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program Fond podržava projekte čiji je cilj: – monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, izvršavanja Evropskog partnerstva i drugih sporazuma sa EU na snazi, zalaganje (advocacy) kod državnih, pokrajinskih i loklanih vlasti za vođenje politika koje doprinose ubrzavanju procesa Evropskih integracija […]

Nastavi