Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora 1.Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine. Konkursnu dokumentaciju […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih  tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova u 2013. godini Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“, broj 107/05, […]

Nastavi