MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2023. godine

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi kvartal 2023. godine

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za prvi kvartal 2023. godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada.

Prijave na Javni konkurs, sa konkursnom dokumentacijom primaju se do 15. maja 2023. godine.

Informacije u vezi ovog javnog konkursa mogu se dobiti na telefon 011/31-31-221.

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti ovde.