EVROPSKA UNIJA – Evropa za građanke i građane- Bratimljenje gradova

Konkursi

EVROPSKA UNIJA – Evropa za građanke i građane- Bratimljenje gradova

Program Evropa za građanke i građane ima za cilj da promoviše evropski identitet i evropsko državljanstvo. Opšti ciljevi Programa su finansiranje projekata usmerenih ka boljem razumevanju EU, njene istorije i raznolikosti, i promociji evropskog građanstva i poboljšanju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU.

Šta podržava?
Ovaj deo programa ima za cilj da ojača razumevanje šire javnosti kako se danas oblikuju politike EU. Takođe podstiče učešće civilnog društva u kreiranju evropskih politika. Organizacije građana mogu da iskoriste sredstva za podsticanje i razvoj odgovornog, demokratskog građanskog angažmana šire javnosti u procesima evropskih integracija.

Aktivnosti koje se podržavaju:
• radionice,
• seminari,
• konferencije,
• aktivnosti obuke,
• stručni sastanci,
• vebinari,
• aktivnosti podizanja svesti,
• kulturni događaji, festivali, izložbe,
• razvoj, razmena i širenje dobrih praksi vlasti i organizacija civilnog društva u javnosti
• razvoj komunikacionih alata i korišćenje društvenih medija

Pravo učešća imaju javna tela ili neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti. U projekat moraju biti uključene opštine iz najmanje dve zemlje koje ispunjavaju uslove, od kojih je najmanje jedna država članica EU.

Maksimalni iznos projekta: 60.000 EUR

Trajanje projekta: 6-12 meseci

Rok za podnošenje predloga: 20. septembar 2023.

Za vise informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf