Inovativni alati i poslovni modeli (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD)

Konkursi

KREATIVNA EVROPA

Inovativni alati i poslovni modeli (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD)

Cilj akcije Inovativni alati i poslovni modeli je jačanje konkurentnosti, skalabilnosti i održivosti evropskih igrača, kao i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti evropskih dela i povećanje publike u digitalnom okruženju. Cilj je da se podrže projekti koji se fokusiraju na specifične izazove audiovizuelnog sektora kao što su mogućnost otkrivanja, redosled objavljivanja, finansiranje i teritorijalnost, kako bi se omogućile snažne i vidljive ponude evropskih dela onlajn i preko granica široj javnosti.

Očekivani rezultati

– Unapređenje konkurentnosti evropske audiovizuelne industrije: transparentnost, prikupljanje podataka i odgovarajuća upotreba big data podataka, prilagođavanje izazovima i prilikama izazvanim tekućim promenama na audiovizuelnim tržištima;
– Poboljšavanje procesa ozelenjavanja evropske audiovizuelne industrije;
– Poboljšavanje proizvodnje i cirkulacije evropskih audiovizuelnih dela u digitalnom dobu;
– Povećavanje vidljivosti, dostupnosti i raznovrsnosti evropskih audiovizuelnih dela u digitalnom dobu;
– Rast potencijalne publike evropskih audiovizuelnih dela u digitalnom dobu.

Opis aktivnosti koje će se finansirati

Podrška razvoju i/ili širenju inovativnih alata i poslovnih modela za povećanje vidljivosti, dostupnosti, i raznolikosti evropskih dela u digitalnom dobu, i/ili procesa ozelenjavanja evropske audiovizuelne industrije, itd.

Rok: 24. januar 2023.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod