Dunavski transnacionalni program – Prvi poziv

Konkursi

PROGRAM DUNAVSKOG REGIONA

Dunavski transnacionalni program – Prvi poziv

Program Dunavskog regiona otvara prvi poziv za podnošenje predloga projekata od 29. septembra 2022. do 21. novembra 2022. Poziv se odnosi na projekte fokusirane na programske prioritete 1, 2, 3 i specifični cilj 4.2:
1. Pametniji Dunavski region
2. Zeleniji Dunavski region sa manjom emisijom ugljenika
3. Socijalniji Dunavski region
4. Bolja saradnja u upravljanju: 4.2 Unapređeni kapaciteti za teritorijalno i makro-regionalno upravljanje

Poziv je iz dva koraka:
Prvi korak je izražavanje interesovanja (EoI) koje sadrži logiku intervencije predloga i stratešku relevantnost za DRP koji se podnosi kroz sistem za nadzor programa (Jems). Ne treba prilagati druge dokumente u ovom koraku.
Drugi korak je podnošenje ispunjenog aplikacionog formulara (sa potrebnim aneksima) putem sistema za nadzor programa (Jems). Aplikanti mogu podneti samo ispunjenu aplikaciju (sa aneksima) u drugom koraku ako je predlog odobren nakon prvog koraka.

Najveće promene u DRP 2021-2027:
• doprinos EU projektima je 80%
• korišćenje Interreg fondova (ERDF, IPA i NDICI fondovi su spojeni)
• vodeći partneri mogu biti i iz EU i ne EU zemalja

Aplikant treba da konsultuje sledeće dokumente da bi podneo uspešno izražavanje interesa:
• Programski dokument Dunavskog regiona
• Uputstvo za aplikante 2021-2027
• Uputstva za prihvatljivost troškova
• Smernice za ispunjavanje EoI u Jems sistemu
• Alatka za finansijsku samo-procenu za aplikante

Programski događaji za prvi poziv:
• Vebinar za korišćenje Jems sistema (onlajn)
o Kada: 13. oktobar 2022., 09:30.
o Registracija: click here.

• Vebinar za građenje logike intervencije (onlajn)
o Kada: 13. oktobar 2022., 13:30.
o Registracija: click here.

• Godišnji forum EUSDR u Košicama, Slovačka, Plenarni sastanak DRP (hibridni događaj)
o Kada: 19. oktobar 2022., 15:30.

• Q&A vebinar u vezi sa prvim pozivom (onlajn)
o Kada: 28. oktobar 2022., 09:30.

Detaljnije