Konkurs za dodelu strateških grantova 2022

Konkursi

WWF

Konkurs za dodelu strateških grantova 2022

Ako se bavite pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena i registrovani ste kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, ispunjavate uslove da se prijavite za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.

AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA

je projekat WWF kojim težimo da formiramo mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačamo vaše kapacitete kako biste postali važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.

Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.

ŠTA PODRAZUMEVA STRATEŠKI GRANT?

Program podrške OCD podrazumeva:
• finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
• jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
• tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija.

CILJEVI PROGRAMA

Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

Cilj 1: Poboljšanje kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva za praćenje lokalnih i nacionalnih politika i propisa u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.
Cilj 2: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i ublažavanje klimatskih promena.
Cilj 3: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike zaštite životne sredine i klimatskih promena.
Cilj 4: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.
Cilj 5: Podizanje svesti o važnosti uspostavljanja ispravnih i efikasnih politika zaštite životne sredine i klimatskih promena koje omogućavaju razvoj održivog ekosistema u Republici Srbiji.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.

ROK ZA PODNOŠENjE KONCEPTA PROJEKTA

Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN do 22. septembra 2022. Godine, do 15:00 časova.
Prijavite se!

POVRATNA INFORMACIJA O STATUSU PRIJAVE

WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prispeća prijave.

ŽELITE DA ČUJETE VIŠE O POZIVU?

WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 2. septembra u 12:00 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova.
Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da nas kontaktirate putem email adrese grantovis@wwfadria.org za detaljna uputstva.

Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekta, WWF Adria i WWF Adria Serbia, i to sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. @ 2019 „Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime, BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA“

KAKO SE PRIJAVITI?
Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org

Svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na dugme „konkursna dokumentacija“ u nastavku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave.

Detaljnije