Kanadski fond za lokalne inicijative – Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija (2022)

Konkursi

AMBASADA KANADE U SRBIJI

Kanadski fond za lokalne inicijative – Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija (2022)

KFLI program je osmišljen tako da podrži male projekte sa velikim uticajem u zemljama u razvoju. Program je usmeren na projekte koje su osmislili pretežno lokalni partneri. Projekte bira i odobrava Ambasada Kanade. KFLI takođe služi za podršku pozitivnim bilateralnim odnosima između Kanade i zemalja primaoca i njihovih civilnih društava produbljivanjem kontakata i podrškom za lokalne poduhvate.

Prosečan doprinos KFLI za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju je 24.000 kanadskih dolara. Ove godine, maksimalni godišnji doprinos CFLI projektima je 30.000 kanadskih dolara.

Kako konkurisati?
• Svi projekti moraju biti završeni između datuma potpisivanja Ugovora o doprinosu i 28. februara 2023. godine.
• Rok za podnošenje preliminarnih prijava za finansiranje je 30. april 2022. godine u 23:59 časova. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće se razmatrati. Predlozi se dostavljaju elektronskim putem na sledeće imejlove: BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca i svetlana.damnjanovic@international.gc.ca
• Samo nakon odabrane preliminarne prijave će se podnositi potpuni predlog prijave
• Prijave moraju biti na engleskom jeziku
• Da biste dobili obrazac za prijavu ili za pitanja o procesu prijave, kontaktirajte KFLI koordinatora putem e-pošte na BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca i svetlana.damnjanovic@international.gc.ca.

Organizacije koje ispunjavaju uslove da se prijave za finansiranje KFLI

• Lokalne nevladine, društvene i neprofitne organizacije,
• Međunarodne nevladine organizacije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja,
• Međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja

Tematski prioriteti

Svi projekti moraju biti usklađeni sa najmanje jednim od sledećih CFLI tematskih prioriteta:

• Inkluzivno upravljanje, uključujući različitost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona.
• Mir i bezbednost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnju mira.
• Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica.
• Aktivnosti za životnu sredinu i klimu, kao i upravljanje vodama.

Više informacija na: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/2022/serbia_montenegro_north-macedonia_serbie_montenegro_macedoine-nord.aspx?lang=eng