Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

Konkursi

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizaciji civilnog društva za realizovanje programa u oblasti borbe protiv korupcije

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23.05.2014. godine.

Detalji