Konkurs za program podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Konkurs za program podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”

Uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Trag fondacija je pokrenula novi program podrške u oblasti javnog zagovaranja, pod nazivom “Istraži – Osnaži”, kako bi unapredila znanja građana i motivisala ih da se aktivno uključe u praćenje politika na lokalnom nivou, kao i da tako osnaženi predlažu potrebne promene. Projekat ima za cilj da, uz pomoć obuka, mentorske i finansijske podrške, osnaži 15 organizacija civilnog društva kako bi sprovele kampanje javnog zagovaranja u svojim zajednicama.

Tematski prioriteti programa “Istraži – Osnaži” fokusirani su na promene koje želimo da postignemo u tri ključne grupe lokalnih javnih politika:
• politike zaštite životne sredine
• socijalne politike
• omladinske politike

Program podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži” realizuje se od avgusta 2021. godine do marta 2022. godine i uključuje sledeće načine podrške organizacijama civilnog društva:

  • Finansijska podrška organizacijama civilnog društva kroz dodelu donacija za sprovođenje lokalnih kampanja javnog zagovaranja u iznosu do maksimalnih 8.000 funti za period od četiri meseca,
  • Program obuka na temu javnog zagovaranja u cilju unapređenja znanja i veština aktivista da bolje istraže lokalne javne politike, da kreiraju predloge za unapređenje i adekvatno predstave svoje rezultate relevantnim sagovornicima i donosiocima odluka,
  • Ekspertska mentorska podrška koja će kontinuirano, tokom celog projekta, pružati neophodna dodatna znanja iz oblasti javnog zagovaranja, javnih politika i komunikacija, a u cilju uspešnije realizacije projekata i
  • Umrežavanje i promocija lokalnih inicijativa biće organizovana u okviru završnog događaja u Beogradu, sa ciljem da šira javnost bude obaveštena o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću građani koji žele da učestvuju u kreiranju i praćenju lokalnih politika za zaštitu životne sredine, kao i socijalnih i omladinskih politika.

Više informacija o tematskim prioritetima programa, aktivnostima koje podržavamo kroz ovaj program i uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu Smernice za program podrške javnom zagovaranju u zajednici.

Način prijavljivanja na otvoren konkurs za predlog projekata
U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, uz koji će priložiti budžet projekta.
Detaljnije uputstvo za prijavu možete pronaći u ranije pomenutom dokumentu Smernice za program podrške javnom zagovaranju u zajednici.

Vremenski okvir sprovođenja predloga projekta može biti maksimalno 4 meseca, a maksimalni iznos finansijskih sredstava za koje možete konkurisati je 8.000 funti.

Rok za podnošenje onlajn predloga projekta je nedelja, 17. oktobar 2021. godine, do 23:59h.

Za dodatne informacije o programu i konkursu kontaktirajte tim Trag fondacije putem imejl-adrese politike@tragfondacija.org

Detaljnije