KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Konkursi

USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH
STIPENDIJA

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu studentskih stipendija,
u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač
Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji
su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg
stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u
radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili
nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji
su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju
položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu
najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike
Srbije.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine
osnovnih studija, studenti II i III godine strukovnih studija i studenti drugog
i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija
nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena studija i ukoliko ispunjavaju
ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Studenti iz osetljivih društvenih trupa
Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez
roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske
nacionalne manjine, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim
bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na
teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ,
izbeglice i raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i
deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u
okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke
Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom,
izuzev studenata bez roditeljskog staranja, studenata pripadnika romske
nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom, koji se posebno rangiraju
primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti
obrazovana, od druge godine studija, ukoliko nisu gubili godinu tokom
studija, bez obzira na prosečnu ocenu i ESPB bodove.
Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim
sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 31. oktobra 2021.
godine.
Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka
neće biti razmatrana.

Link: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/KOnkurs-stipendije-studenti-2021-2022.pdf