Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu za unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu za unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 19.600.000,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata i nabavka žive divljači (tačka III podtačka 1. Programa) do 90% za tačku 1, u ukupnom iznosu do 19.600.000,00 dinara i to za:

1a – sufinansiranje izgradnje lovno – tehničkih objekata u iznosu do 1.600.000,00 dinara, i to za:
– podizanje remiza za divljač, do 200.000,00 dinara po hektaru;
– izgradnju najviše dve visoke natkrivene drvene čeke po lovištu, a do 20.000,00 dinara po jednoj čeki;

1b – sufinansiranje nabavke žive divljači u iznosu do 14.000.000,00 dinara, i to za:
– nabavku žive divljači (Phasianus colchicus) za potrebe unošenja u lovišta, do 300.000,00 dinara po lovištu, a u skladu sa prihvaćenim projektom;

1c – sufinansiranje izgradnje lovno – tehničkih objekata u lovištima posebne namene, u iznosu do 5.000.000,00 dinara, i to za:
– izgradnja novih uzgajališta autohtone divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 5.000.000,00 dinara, a u skladu sa prihvaćenim projektom.

6. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta sa teritorije AP Vojvodine.

 

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.07.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.