Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2021. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2021. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koje imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno Matica srpska, a koje su po pravilu neserijske ili naučne publikacije koje se izdaju u određenom broju tomova, koje naučnim metodološkim postupkom obrađuju određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 03.07.2021. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije