Ciklus grantova za 2021. godinu Fondacije P&G Alumni

Konkursi

FONDACIJA P&G ALUMNI

Ciklus grantova za 2021. godinu Fondacije P&G Alumni

Fondacija P&G Alumni poziva dobrotvorne organizacije da apliciraju sa projektima za poboljšanje kvaliteta života ekonomskim osnaživanjem pojedinaca u potrebi kako bi postigli veću finansijsku nezavisnost i ekonomsko blagostanje za sebe, svoje porodice i zajednice.

Rok za prijavu na konkurs
14.05.2021 do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
Ljudski resursi i socijalni razvoj
• Rad i zapošljavanje
• Obrazovanje

Ciljna grupa podrške
• Siromašni

Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora
Fondacija ulaže u programiranje koje doprinosi stvarnom zapošljavanju: razvoj radnih veština i stručne obuke, obrazovanje i obuke u vezi sa poslovnim veštinama; preduzetničke ili poslovne poduhvate održive u lokalnim zajednicama.

Link do konkursa
https://pgalumnifoundation.org/2021-grant-process/

Izvor