Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2021. godini

Konkursi

NSZ

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2021. godini

Rok: do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2021. godine

Detaljnije