Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

Predmet Konkursa o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže (u daljem tekstu: Konkurs) jeste realizacija utvrđenih prava i obaveza između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) i Razvojnog fonda Vojvodine (u daljem tekstu: Fond), u vezi sa učešćem u subvencionisanju troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita, po raspisanim konkursima Fonda za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Rok: 01.12.2021. g.

Detaljnije