Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za izbor umetničkih dela za izložbu pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima

 

CILj KONKURSA

U okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima, Savet Evrope usvojio je „Manifest o slobodi izražavanja u umetnosti i kulturi u digitalnoj eri“ kao i koncept digitalne izložbe Saveta Evrope koja će promovisati slobodu umetničkog izražavanja pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ (Free to Create – Create to be Free).

Republika Srbija, kao članica Saveta Evrope, učestovaće u zajedničkoj izložbi Saveta Evrope, a realizovaće i nacionalnu izložbu pod istim nazivom.

Umetnička dela izabrana ovim konkursom biće predstavljena u okviru nacionalne izložbe „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“. U skladu sa propozicijama Saveta Evrope, od izabranih radova za nacionalnu izložbu, po izboru Komisije, biće izabrana dva (2) rada u digitalnom formatu, da predstave Srbiju u okviru evropske digitalne izložbe koju organizuje Savet Evrope.

Tekst „Manifest o slobodi izražavanja u umetnosti i kulturi u digitalnoj eri“ možete naći na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja

https://www.kultura.gov.rs/tekst/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php

PREDMET I USLOVI KONKURSA

Umetnička dela koja su predmet ovog konkursa čine dela vizuelne umetnosti uključujući fotografiju, video radove, instalacije, strip, digitalnu umetnost i dr.

Umetnička dela sa kojima se konkuriše ne smeju biti starija od 3 godine.

Umetnik mora biti državljanin Republike Srbije sa odgovarajućim akademskim zvanjem, a prednost će imati mladi.

Svaki umetnik može da konkuriše sa jednim delom. Umetničko delo mora biti u potpunosti izvedeno ili završeno.

Umetnik čije je delo izabrano primiće finansijsku podršku do 110.000,00 dinara za sledeće troškove: digitalizacija rada, priprema i izrada opisa za katalog, pakovanje i transport do izlagačkog mesta u Beogradu kao i za ustupanje neograničenih prava za izlaganje i promociju dela u okviru izložbi, kao i na nacionalnim i međunarodnim platformama, uključujući i društvene mreže do završetka projekta (očekivano vreme završetka je kraj 2022. godine).

Ukoliko epidemiološka situacija u vezi sa virusom COVID-19 bude nepovoljna i u toku 2021. godine, nacionalna izložba će biti odložena do optimalnog perioda ali neće biti otkazana. Mesto i vreme nacionalne izložbe biće naknadno utvrđeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja. Izložba će gostovati u više gradova u Srbiji.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju galerije, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi pravni subjekti u kulturi sa sedištem registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koji imaju zaključen ugovor sa umetnikom ili prava za zastupanje kroz članstvo.

Fizička lica nemaju pravo učešća na konkursu. Ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Konkurs je otvoren od 27. februara do 31. marta 2021. godine u 12,00 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja odnosno upitom na mejl: izlozbasavetaevrope@kultura.gov.rs ili telefonom 011/ 33 98 908.

Detaljnije